Privacybeleid

PRIVACY BELEID


Bound Studios garandeert de bescherming en vertrouwelijkheid van alle persoonlijke gegevens die onze klanten ons verstrekken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Alle gegevens die door onze klanten aan Bound Studios of haar medewerkers worden verstrekt, worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand van persoonsgegevens dat onder verantwoordelijkheid van Bound Studios wordt aangelegd en bewaard en dat noodzakelijk is voor het verlenen van de door de gebruikers gevraagde diensten.


De verstrekte gegevens worden gebruikt zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in die zin heeft Bound Studios de wettelijk vereiste beschermingsniveaus aangenomen, en maakt gebruik van alle maatregelen om verlies, misbruik, wijziging of onbevoegde toegang door derden te voorkomen. Desalniettemin dient de gebruiker zich ervan bewust te zijn dat beveiligingsmaatregelen op het internet mogelijk doorbroken kunnen worden. In het geval van het verstrekken van persoonlijke gegevens aan geschikte bedrijven, zal de gebruiker expliciet worden geïnformeerd over deze verstrekte gegevens, het doel van het bestand, en de naam en het adres van de klant, zodat hij/zij ondubbelzinnig zijn/haar toestemming kan geven.


De persoonlijke gegevens die u met ons deelt worden gebruikt om:


- Met u te communiceren;


- Bestellingen te verwerken die u hebt geplaatst;

- Te delen met postdiensten om de bestellingen die u hebt geplaatst te verzenden;

- Uw mening of commentaar te vragen over de producten die wij leveren;

- Voor marketingdoeleinden. Dit kunnen wekelijkse e-mails zijn over producten, verkoop en andere updates;

- Een sollicitatie voor een baan of stage te verwerken.


In overeenstemming met de bepalingen van het Algemeen Register van Gegevensbescherming, zal de gebruiker in aanmerking komen om zijn/haar recht van toegang, wijziging, annulering/verwijdering, verzet, beperking of portabiliteit uit te oefenen.


Daartoe dient hij/zij contact met ons op te nemen via e-mail op info@bound-studios.com.COOKIEBELEID


De website van Bound Studios maakt gebruik van cookies om de relatie tussen onze bezoekers en onze inhoud te vergemakkelijken en om statistieken op te kunnen stellen over de bezoeken die wij ontvangen.


De cookies van de Bound Studios websites worden gebruikt om informatie te verzamelen over uw interactie met onze website en stellen ons in staat om u te onthouden. Wij gebruiken deze informatie om uw surfervaring te verbeteren en aan te passen en voor analyses en statistieken over onze bezoekers, zowel op deze website als op andere media.


Cookies zijn kleine gegevensbestanden die worden opgeslagen in de browser die wordt gebruikt door onze websitebezoekers, zodat de server het bezoek van die gebruiker registreert wanneer hij later terugkomt op onze website en/of inhoud. Deze informatie onthult niet hun identiteit, persoonlijke gegevens, noch toegang tot de inhoud die is opgeslagen op deze computer, maar het stelt ons systeem in staat om de gebruiker te identificeren als een specifieke gebruiker die onze website eerder heeft bezocht, specifieke pagina's heeft bekeken, enz. Het stelt ons ook in staat om uw persoonlijke voorkeuren en technische informatie te registreren, zoals het aantal bezoeken of de exacte bezochte pagina's.


Het doel van de cookies is om de gebruiker een snellere toegang en gemak te bieden met de gekozen Diensten.Als u niet wilt dat cookies in uw browser worden opgeslagen of als u liever informatie ontvangt telkens wanneer een cookie moet worden geïnstalleerd, kunt u de instellingen van uw browser op uw computer wijzigen.Het is mogelijk om de op uw computer geïnstalleerde cookies toe te staan, te kennen, te blokkeren of te verwijderen door middel van de optie-instelling voor de browser die op uw computer is geïnstalleerd.


Meer informatie over het instellen van de meest gebruikte browsers vindt u op Google.